Medya Hukuku

Yazılı basın, radyo ve televizyon yayın organlarının danışmanlığı, özellikle,

  • Medya şirketi kurulumu
  • Medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı
  • Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, (RTÜK vs. mevzuat)
  • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları
  • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayın iddiaları içeren davalar
  • Medya şirketlerinin vergi ve iş hukuku yönünden incelenmesi
  • Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari mercilerle ilgili hukuki işlemlerin yürütülmesi
  • Medya Hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin yapılması yönünde hizmetler verilmekte, Medya Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.


Sayfa Kategorisi: Hizmetlerimiz