Yazılı basın, radyo ve televizyon yayın organlarının danışmanlığı, özellikle,

  • Medya şirketi kurulumu
  • Medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı
  • Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, (RTÜK vs. mevzuat)
  • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları
  • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayın iddiaları içeren davalar
  • Medya şirketlerinin vergi ve iş hukuku yönünden incelenmesi
  • Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari mercilerle ilgili hukuki işlemlerin yürütülmesi
  • Medya Hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin yapılması yönünde hizmetler verilmekte, Medya Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.