Şirketlere, Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri de dâhil olmak üzere yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye’deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapılmaktadır.

Verilen hizmetler, Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Büromuz nezdinde verilen hizmetler;

  • Yerli ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
  • Haksız rekabetin önlenmesi, Tüketicinin Korunması
  • Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması
  • Sermaye Piyasası
  • İrtibat bürolarının kurulması
  • Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler
  • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
  • Sermeye Arttırımları ve İndirimleri
  • Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence )
  • Şirket birleşme ve devralmaları